Author Topic: ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพิ่มความน่าสนใจ  (Read 1002 times)

admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 133
    • View Profile
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เมื่อการจดจำในแบรนด์สินค้า สามารถสร้างให้มีอยู่ได้ในทุกที่ ดังนั้น บรรจุภัณฑ์สินค้า อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าด้วยเราให้บริการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยนำเอาการสร้างบุคลิกของแบรนด์ มาเป็นแนวคิดหลัก และ พัฒนาออกมาให้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับอัตลักษณ์ให้กับสินค้าของคุณ เพ่อมเกรดราคาของสินค้า เพิ่มความน่าสนใจ น่าใช้งาน ให้สะดุดตาและเพิ่มการตัดสินใจของผู้บริโภคได้  บรรจุภัณณฑ์สามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น กล่อง ถุง กระดาษ เป็นต้นเพราะฉะนั้นการออกแบบจำเป็นอย่างยิ่งต่อผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆที่คล้ายๆกัน

« Last Edit: June 23, 2015, 02:04:16 AM by admin »