Author Topic: การทำ vdo presentation ให้สวยงาม  (Read 1093 times)

admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 133
    • View Profile


หลายๆท่านคงอยากจะทำ vdo presentation เพื่อการเตรียมความพร้อมที่จำนำเสนองานในการพรีเซนท์ต่างๆ การพรีเซนท์คืองานสำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในยุคปัจจุบันซึ่งมีต่อการดำเนินกิจกรรมต่างอย่างมาก เพราะถือว่าทำให้สร้างความเข้าใจในเรื่องของการสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้ชม เพื่อทำให้การดำเนินธุรกิจในด้านต่อๆไปง่ายยิ่งขึ้น การทำความเข้าใจนั้นเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร เพราะคนสร้างสรรค์ vdo presentation จะต้องคำนึงถึงหลายๆ ด้านเพื่อจะทำให้งานนำเสนอนั้นมีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อสนุกสนานไปทุกครั้งที่ได้รับฟังและรับชม การที่เรารู้จักคนฟังนั้นไม่ได้หมายถึงว่าคนฟังนั้นรู้จักเรา แต่หมายถึงคนฟังนั้นจะเป็นคนประเภทไหน มีความรู้และพื้นฐานที่เข้าใจมากน้อยเพียงใด เวลาและทรัพยากรรอบข้างนั้นเป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่จะเป็นตัวช่วยในการนำเสนองานต่างๆ  ให้เสร็จตรงตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจน