Author Topic: หลากหลายวิธีในการกำจัดปลวกในบ้านของค  (Read 1131 times)

admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 133
    • View Profile

ในทุกวันนี้นั้น ปลวกจัดเป็นปัญหาหนึ่งสำหรับที่พักอาศัยบ้านเรือนของคุณไปแล้ว แต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เราสามารถป้องกันหรือหาวิธีกำจัดปลวกไม่ให้มารบกวนภายในบ้านของเราได้ ด้วยวิธีการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน สำหรับวิธีที่จะนำมาแนะนำกันในวันนี้จะเป็นวิธีการใช้สมุนไพรช่วยกำจัดปลวก โดยใบสักที่ว่านี้ก็คือใบของต้นสักซึ่งไม้สักจะเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงและเป็นไม้ที่ปลวกไม่แทะก็ใช้ได้ทุกใบ  เนื่องจากในไม้สักมีสารชนิดหนึ่งที่มีตัวทำงานปลวกอยู่ก็คือ สารเทคโตควิโนน ในสมัยก่อนนั้นบ้านเรือนไทยที่คนนิยมไม้สักนำมาปลูกสร้างก็ไม่เห็นจะมีปลวกไปกัดเทะตามบ้านเรือนเลย พวกเราจึงคิดค้นวิธีที่ได้ผล แต่ปัจจุบันไม้สักมีราคาแพงทำให้หลายคนหันมาใช้ไม้ชนิดอื่นในการก่อสร้างบ้านเรือน รวมไปถึงใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ราคาถูกกว่าเดิมที่ใช้ภายในบ้าน จึงได้มีการทดลองนำใบสักมาใช้ในการกำจัดปลวกซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จากหลายๆคนที่ได้นำมาทดลอง และอีกวิธีหนึ่งก็คือจากบริษัทที่ทำหน้าที่นี้โดนเฉพาะ เพราะว่าเค้าจะมีความชไนาญทางด้านนี้และจำทำให้คุณปลอดภัยทั้งตัวคุณและบ้านของคุณนั่นเอง