Author Topic: สอนพิเศษที่บ้านเพื่อติวสอบเข้าม.1ให้ได&  (Read 1294 times)

admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 133
    • View Profile
ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นได้เป็นไปตามที่กล่าวไว้ดังนี้ สรรพสิ่งล้วนอยู่ในใจของทุกๆคน หมายความว่าการจะทำสิ่งใดให้สำเร็จนั้นควรเริ่มต้นได้ที่จิตใจของเรา เอง แล้วเราควรมีวิธีทำอย่างไรที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในอนาคตได้อย่างชัดเจน ก็แค่เอ่ยออกมาจากใจว่า ฉันต้องทำให้สำเร็จ เด็กบางคนเป็นเด็กไม่ตั้งใจเรียน และขี้เกียจอ่านหนังสืออย่างมาก ทำให้เขาเรียนไม่ทัน สุดท้ายก็ไม่ชอบการเรียนและขาดความมั่นใจตัวเอง ทำให้ไม่กล้าแสดงออกและไม่กล้าแสดงความคิดเห็นใดๆออกมาก ทำให้การเรียนไม่เข้าใจ การเรียกความมั่นใจกลับคืนมามี 2 วิธีคือ หนึ่ง สร้างพลังใจให้เข้มแข็ง สอง ขยันเรียน และน้องๆ ควรมีความตั้ใจเพียรพยายามให้มากทีสุด และพยายามทำความคุ้นเคยกับการเรียนทีละนิด สำหรับน้องๆ ที่อยู่ในช่วงติวสอบเข้าม.1 ก็เช่นกันอาจจะหาที่ไหนที่รับสอนพิเศษที่บ้านเพื่อทำให้น้องๆได้เข้าใจในเนื้อการของการสอบมากขึ้น ขยันทบทวนและตั้งใจเรียนพร้อมรับความรู้ที่จะได้รับจากการ ติวสอบเข้าม.1 เชื่อแน่ว่าน้องๆหลายๆคน ต้องประสบความสำเร็จในที่สุด สิ่งสำคัญควรหมั่นทบทวนเนื้อหาที่ได้ติวสอบไปให้เข้าใจในทุกๆวัน เพื่ออนาคตวันข้างหน้าที่ดีขึ้น