Author Topic: ออกแบบตกแต่งร้านยาพร้อมตกแต่งภายใน  (Read 1028 times)

admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 133
    • View Profile


ออกแบบตกแต่งร้านยาพร้อมตกแต่งภายใน สำนักงานร้านขาย ตกแต่งคลินิก  และบริเวณรอบๆของร้านให้ดูสวยงามได้พัฒนาการรูปแบบของการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ร้านยาแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการ ให้สามารถแข่งขันได้ในการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมด้วยบริการต่างๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ การออกแบบต้องคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลักสำคัญว่าเภสัชกรร้านยานั้นสามารถหยิบจับยาให้กับผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ และเวลาลูกค้าเข้ามาภายในร้านแล้วรู้สึกดี ไม่อึดอัดและมองหายาที่ต้องการจะซื้อได้อย่างง่ายดาย มุมของยาแต่ละประเภทควรเห็นเด่นชัดเจน โดยการออกแบบที่ทันสมัยที่สุดเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ดีและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพัฒนาชุมชนอีกด้วย
« Last Edit: April 08, 2015, 12:44:23 AM by admin »