Author Topic: การจัดวางชั้นวางสินค้า  (Read 1009 times)

admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 133
    • View Profile

การจัดตกแต่งร้านค้าและการจัดวางชั้นวางสินค้า ควรคำนึงปัจจัยต่างๆภายในร้านด้วย โดยภายในร้านควรมีแสงสว่างที่เพียงต่อ เพราะร้านที่สว่างมักดึงดูดใจลูกค้า มากกว่าร้านที่ดูมืดสลัว นอกจากนี้การใช้สปอร์ตไลท์เน้นตัวสินค้า จะยิ่งทำให้สินค้าเป็นที่น่าสนในมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้สีภายในร้านและนอกร้าน ควรเป็นสีที่สร้างความโดดเด่นให้กับตัวสินค้า เน้นให้มองเห็นสินค้าชัดเจนและสวยงาม ดังนั้นการเลือกชั้นวางสินค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมความโดดเด่นให้กับสินค้ามากเช่นกัน นอกจากนี้การติดป้ายบอกราคาและรายละเอียดของสินค้า จะช่วยเพิ่มการตัดสินใจในการซื้อของลูกค้าได้ดีขึ้น และยังเหมือนกับเป็นการโฆษณาตัวสินค้าไปในตัวอีกด้วย ทั้งนี้การจัดวางชั้นวางสินค้านั้นควรคำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย และแยกประเภทของสินค้าเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและสะดวกในการเปรียบเทียบสำหรับลูกค้าด้วย