Author Topic: โรงงานผลิตอาหารเสริม โดย leeland  (Read 998 times)

admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 133
    • View Profile
โรงงานผลิตอาหารเสริม เป็นหน่วยงานรับผลิต (OEM) เป็นโรงงานได้รับมาตราฐานการผลิตที่สากลยอมรับ เนื่องจากคนในยุคปัจจุบันนี้การบริโภคเครื่องสำอางได้รับความสนใจทั้งเพศชายและเพศหญิง และทุกๆวัย หันมาดูแลสุขภาพผิวพรรณและสุขภาพผิวกาย  ด้วยการใช้อาหารเสริมเครื่องสำอางกันมาก โรงงานผิลตอาหารเสริมนี้มีศักยาภาพที่จะผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามต่าง ๆให้เหมาะสมตามความต้องการที่ใส่ใจกระบวนการในการผลิต ความปลอดภัย และประสิทธิภาพเพื่อให้ได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตราฐานเป็นอย่างดี รองรับกับลูกค้าทุกระดับผลิตทั้งในประเทศและส่งออก สามารถไว้วางใจในความสะดวก รวดเร็ว และมาตราฐานชั้นนำของธุรกิจ